Základní údaje o programu ZÁRUKA (záruky za provozní úvěry) naleznete zde.
Za první tři týdny po zahájení příjmu žádostí bylo podáno 40 žádostí o záruky ve výši 218 mil. Kč. Poskytnutí záruky bylo schváleno již pro 16 žadatelů, pouze jedna žádost byla zamítnuta.