V sekci Podpora malého a středního podnikání je pro Vás připraven aktuální výkladový slovníček některých pojmů, s nimiž se můžete setkat v souvislosti s podporou malého a středního podnikání poskytovanou prostřednictvím ČMZRB v roce 2007.