Ø  S pomocí strukturálních fondů byly v rámci Operačního programu Podnikání a inovace poskytnuty od roku 2007 záruky ve výši 10 mld. Kč, které usnadnily podnikatelům získání úvěrů ve výši více než 15 mld. Kč.
Ø  Záruky za provozní úvěry od 15. 4. 2010 pozastaveny. V roce 2010 poskytnuto 2,6 mld. Kč záruk za provozní úvěry s využitím prostředků poskytnutých z rozpočtové kapitoly MPO.

Podpory pro malé a střední podnikatele

Program ZÁRUKA

V roce 2010 bylo kladně rozhodnuto o poskytnutí 165 záruk za bankovní úvěry ve výši 1, 6 mld. Kč. Ve většině případů byly smlouvy již uzavřeny.

Za období od 1. 7. 2007 do 30. 4. 2010 bylo celkem přijato 2 749 žádostí o poskytnutí záruky za bankovní úvěr, z toho bylo malým a středním podnikatelům poskytnuto 1 864 záruk ve výši 10,1 mld. Kč. 186 žádostí o záruky je aktuálně v řešení.

Program START

V roce 2010 bylo kladně rozhodnuto o poskytnutí 15 smluv o záruku za bankovní úvěr pro začínající podnikatele v objemu 22 mil. Kč. Ve většině případů byly smlouvy již uzavřeny.

Za období od 1. 7. 2007 do 30. 4. 2010 bylo celkem přijato 67 žádostí o zvýhodněnou záruku, z toho bylo drobným podnikatelům poskytnuto 52 záruk ve výši 46 mil. Kč, dalších 9 žádostí v hodnotě 19 mil. Kč je v řešení.

Program PROGRES

V roce 2010 bylo kladně rozhodnuto o poskytnutí 20 smluv o poskytnutí podřízeného úvěru v objemu 87 mil. Kč. Ve většině případů byly smlouvy již uzavřeny.

Za období od 1. 7. 2007 do 30. 4. 2010 bylo celkem přijato 398 žádostí o podřízený úvěr, z toho bylo malým a středním podnikatelům poskytnuto 176 úvěrů ve výši 1, 3 mld. Kč, dalších 53 žádostí v hodnotě 570 mil. Kč je v řešení.

Poskytnuté záruky a úvěry v letech 2007 - 2010 (počet poskytnutých podpor)

tiskovka.jpg

Program ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) - národní program

V roce 2010 bylo již poskytnuto celkem 639 záruk v celkové výši 2,6 mld. Kč, převážně k ručení provozních úvěrů. Celková výše zaručovaných úvěrů činí 3,8 mld. Kč. Záruky jsou poskytovány nejvíce ve spolupráci s Českou spořitelnou, Komerční bankou a Raiffeisenbank.

Za celý rok 2009 byly poskytnuty záruky ve výši 2,9 mld. Kč, což ukazuje mimořádný zájem o tento program, který však musel být pro nedostatek prostředků k 15. 4. 2010 v části podpory provozních úvěrů pozastaven. Část podaných žádostí bude nutno pro nedostatek prostředků zamítnout.

Podpora oprav bytových domů

Podpora je poskytována v programu NOVÝ PANEL, který je financován z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení.

V roce 2010 bylo poskytnuto celkem 58 záruk v celkové výši 284 mil. Kč, které umožní žadatelům získat úvěry na opravy bytových domů ve výši 384 mil. Kč. Dotacemi na úhradu části úroků z úvěru v celkové výši 721 mil. Kč bylo podpořeno 503 žadatelů s úvěry ve výši 2,9 mld. Kč, a to především na opravy panelových bytových domů.

Kontakt
Úsek strategie
Tel.: + 420 255 721 252, 250
E-mail: info@cmzrb_cz