Dnem 25.1. 2010 je pozastaven příjem žádostí ve Výzvě III programu ZÁRUKA (záruky za investiční úvěry) s výjimkou žádostí o záruky, které budou poskytovány zjednodušeným postupem. Posledním dnem podání žádosti je 22.1. 2010.

Zjednodušený postup poskytnutí záruky je přípustný u úvěrů do 5 mil. Kč, které poskytují banky, jenž mají s Českomoravskou záruční rozvojovou bankou uzavřenu smlouvu o podmínkách poskytování záruk zjednodušeným způsobem. Seznam těchto bank je uveřejněn na internetové adrese Českomoravské záruční a rozvojové banky, www.cmzrb.cz).

Důvodem pozastavení příjmu žádostí je vysoký podíl žádostí k úvěrům nad 5 mil. Kč, který nadměrně rychle vyčerpá prostředky programu.