Od  1. 3.  2010  lze podávat žádosti  o  všechny typy  záruk  ve Výzvě III programu ZÁRUKA (záruky za investiční úvěry).

Současně se s účinností k témuž datu mění text Přílohy č. 1 část A tohoto programu. Z výčtu podporovaných ekonomických činností se vypouští podpora výroby elektřiny ze sluneční energie spadající do CZ - NACE  35 „Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu“.