Od pondělí 4. dubna 2011 bude zahájen příjem žádostí o dotace na úhradu úroků v programu NOVÝ PANEL. Formulář žádosti a další navazující informace budou k dispozici na www.cmzrb.cz., a to dne 1. dubna 2011.

Uzavírání smluv o poskytnutí dotace bude možné ihned po schválení změny rozpočtu Poslaneckou sněmovnou.