Od 1. července 2007 mohou podnikatelé v Praze využít nový typ záruky za bankovní úvěr

Předností M-záruky je její výrazně zjednodušený formulář žádosti, menší počet vyžadovaných dokumentů, velmi krátká doba vyřizování žádosti a velmi příznivá cena.

Žadatelé z řad malých a středních podnikatelů mohou M-záruku využít
v případech, kdy úvěr nepřesahuje výši 5 mil. Kč. Žádost může být podána osobně, poštou nebo zaslána jako e-mail.

M-záruky pro projekty umístěné v Praze budou poskytovány k úvěrům od České spořitelny, Komerční banky a GE Money Bank.

Od 1. 8. 2007 bude M-záruka poskytována též v rámci programu ZÁRUKA a START

Programy ZÁRUKA a START pokrývají celé území ČR, s výjimkou Prahy. M-záruky z těchto programů budou poskytovány k úvěrům od 5 – 7 bank, se kterými ČMZRB uzavře v průběhu července 2007 dohody o spolupráci.