Elektronický zpravodaj časopisu Moderní obec informuje své čtenáře o nově poskytnutých úvěrech pro obce z Regionálního rozvojového fondu. ČMZRB navrhla Radě RRF poskytnout úvěry pro další tři obce v celkové výši 14,5 mil. Kč. Rada RRF rozhodla o jejich poskytnutí v měsíci březnu.

Další informace o schválených projektech naleznete v pdf (190,24 KB).