Dne 10. 12. 2012 vstoupily v platnost nové Obchodní podmínky pro poskytnutí a užívání elektronického platebního prostředku.

Pro dříve uzavřené Smlouvy o Internetovém bankovnictví jsou tyto Obchodní podmínky platné od 1. 3. 2013.

Znění nových Obchodních podmínek naleznete zde.