MPO připravuje koncepci podpory malých a středních podnikatelů pro nové programovací období let 2014 až 2020 (Koncepce MPS 2014+).

Pokud chcete vyjádřit svůj názor, vyplňte prosím níže uvedený dotazník, který je přístupný do 15. dubna 2012.

Vstup do dotazníku: http://www.businessinfo.cz/cz/pruzkum/?enqid=147

Finální verzi Koncepce MSP 2014+ bude schvalovat Vláda ČR.

V Koncepci MSP 2014+ jsou zařazeny tyto strategické priority:

  • Kultivace podnikatelského prostředí a Rozvoj poradenských služeb pro podnikání
  • Rozvoj podnikání založeného na podpoře výzkumu, vývoje a inovací
  • Podpora podnikatelské a inovační infrastruktury
  • Podpora internacionalizace MSP a Rozvoj vzdělávání pro podnikání
  • Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice

Z tohoto materiálu bude vycházet nový operační program na podporu podnikání, výzkumu, vývoje, inovací a znalostí.

Další informace naleznete v dokumentech:

O výsledcích budete informováni na internetových stránkách MPO a portále BusinessInfo.