Program OBEC byl prodloužen do 27. 2. 2009. Do tohoto termínu lze podávat žádosti o municipální úvěry nebo zasílat ČMZRB výzvy k podání nabídek pro municipální úvěry. V uvedeném termínu bude ČMZRB reagovat na zadávací dokumentaci uveřejněnou v informačním systému veřejných zakázek.

Lhůta 27. 2. 2009 již nemůže být dále prodlužována, neboť to neumožňují podmínky sjednané s německou rozvojovou bankou KfW, z jejíž zdrojů je program OBEC refinancován.