Ministerstvo průmyslu a obchodu přichází na trh s informačním zpravodajem „OPIK“, jehož cílem je informovat podnikatele o dění v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. V jeho rámci běží i programy Expanze a Úspory energie, prostřednictvím nichž ČMZRB poskytuje podnikatelům bezúročné úvěry na rozvoj jejich podnikání, resp. na realizaci energeticky úsporných projektů.  

Hlavní kostru celého zpravodaje budou tvořit články a sloupky odborníků. A to jak z řad řídícího orgánu, tak zprostředkujícího subjektu Agentury pro podnikání a inovace (API).

Půjde o novinky v daných programech podpory, ve výzvách, úpravy pravidel a povinností pro žadatele, aktualizace pravidel pro výběr dodavatele, a další důležité postřehy, které vám pomohou lépe se orientovat nejen v daných programech a přílohách, ale především ve změnách samotných.

Tento zpravodaj má sloužit jako další informační prostředek pro podnikatele, který bude řešit aktuální témata.

Jeho první číslo je k dispozici zde.