Pod názvem K-PROGRES byla zahájena společná aktivita komerčních bank a Českomoravské záruční a rozvojové banky, jejímž cílem je účinněji zapojit podřízené úvěry z programu PROGRES do financování rozvojových investičně zaměřených projektů malých a středních podnikatelů, které jsou z části spolufinancovány úvěry od těchto bank.

Hlavními výhodami, které tento kombinovaný způsob financování projektů podnikatelům přináší, jsou:

  • celkově nižší náklady financování projektu, než při plném financování komerčním úvěrem,
  • komplexní profinancování investičních a provozních potřeb,
  • poradenství poskytnuté bankou při přípravě žádosti o podřízený úvěr v programu PROGRES, který je spolufinancován prostředky EU, což usnadňuje zpracování žádosti a urychluje její vyřízení.

K-PROGRES nabízí komplexní financování rozvojových, převážně investičně zaměřených projektů malých a středních podnikatelů, které je prováděno prostřednictvím dvou současně poskytnutých úvěrů.

Prvním z nich je investiční podřízený úvěr z programu PROGRES ve výši až 20 mil. Kč s dobou splatnosti až 9 let, který je díky spoluúčasti prostředků strukturálních fondů z Operačního programu Podnikání a inovace poskytován Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou s pevnou úrokovou sazbou 3 % p. a.

Zbývající financování investičních potřeb a veškeré financování provozních potřeb poskytne spolupracující banka, která by měla být kontaktována jako první.

Do projektu jsou zatím zapojeny Česká spořitelna a Komerční banka, účast dalších bank je v jednání.

Bližší informace lze najít na www.cmzrb.cz.