Image

ANNUAL HEADS MEETING

PRAGUE, CZECH REPUBLIC

JUNE 2007

V Praze se ve dnech 1. a 2. června 2007 konalo výroční zasedání Klubu evropských rozvojových bank a finančních institucí, které se specializují na dlouhodobé financování (ISLTC). Pořadatelem byla Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., která na předchozím výročním zasedání převzala předsednictví Klubu pro rok 2007.

Hlavním tématem odborné části letošního výročního zasedání byla výměna zkušeností členských institucí s využíváním strukturálních fondů EU v oblasti podpory malého a středního podnikání a financování infrastruktury a kromě nejvyšších představitelů členských bank se ho zúčastnili i zástupci Evropské komise a hosté z České národní banky.

Klub ISLTC byl založen při Evropské investiční bance v roce 1971 a jeho hlavním cílem je výměna informací a zkušeností v oblasti dlouhodobého financování a hledání nových možností k podpoře rozvoje vybraných oblastí ekonomiky členských zemí EU. V současné době klub sdružuje 25 členů, ČMZRB se na jeho činnosti podílí od roku 2002.Image Image