Od 10. září 2012 přijímá ČMZRB žádosti o zvýhodněné záruky k úvěrům, které poskytuje Česká spořitelna v programu INOSTART na projekty realizované na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

Program INOSTART je financován z prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce. Malí střední podnikatelé s kratší historií mohou získat záruku k úvěru na inovativní projekt a bezplatné poradenské služby od České spořitelny.

Podpora je určena malým podnikatelům, kteří svou podnikatelskou činnost nezahájili dříve než 3 roky před podáním žádosti o úvěr. Výše úvěru se může pohybovat v rozmezí 0,5 mil. Kč až 15 mil. Kč, maximální doba splatnosti úvěru je 5 let od data první splátky jistiny a odklad splátek jistiny může být až o tři roky.  Podmínky úvěru umožní financovat způsobilé výdaje u projektů zaměřených na tvorbu nových nebo zlepšení existujících výrobních technologií, výrobků a poskytovaných služeb.

Žádost o záruku podává žadatel prostřednictvím poboček České spořitelny
, na jejíž webové stránce (www.csas.cz) mohou získat podnikatelé další informace k podmínkám úvěru. Informace o podmínkách záruk jsou dostupné na www.csas.cz/inostart.