Program podřízených úvěrů PROGRES se od svého vyhlášení těší vysokému zájmu podnikatelů. Uzavřenými smlouvami o úvěru a žádostmi, u kterých bylo kladně rozhodnuto o poskytnutí úvěru, je již vyčerpána kapacita, která byla zatím v letošním roce pro program vyčleněna.

ČMZRB pokračuje ve vyhodnocování dosud podaných žádostí a současně projednává s Ministerstvem průmyslu a obchodu další financování programu v letošním roce. Jednotliví žadatelé budou v návaznosti na výsledky hodnocení žádostí informováni o možnostech jejich dalšího vyřizování.

Příjem žádostí do programu zatím probíhá.