V důsledku extrémně vysokého nárůstu počtu podaných žádostí o záruky za provozní úvěry byl k 15. 4. 2010 pozastaven příjem žádostí o tyto záruky. Požadavky na poskytnutí záruk za provozní úvěr výrazně přesáhly rozsah prostředků, které jsou pro tento účel v letošním roce k dispozici. Celková výše záruk, které bude nutno pro nedostatek prostředků zamítnout, přesáhne částku 2 mld. Kč. O zamítnutí žádosti budou jednotliví žadatele písemně informováni jednotlivými pobočkami ČMZRB.