Fond rozvoje měst, jehož správcem je Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., zahajuje dnem 15. května 2012 příjem žádostí o úvěry pro projekty v Moravskoslezském kraji.

Prostředky do fondu vložila Evropská investiční banka. Činnost fondu je součástí realizace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007 - 2013. Obce s více než 5 000 obyvateli či podnikatelé mohou získat úvěr ve výši až 100 mil. Kč s výhodnou úrokovou sazbou.

Úvěry mohou být využity na různé typy investičních projektů. Jedná se zejména o revitalizaci brownfields či výstavbu nových nebo modernizaci stávajících ubytovacích zařízení. Podpořeny mohou být i projekty rozvoje vybavenosti pro sport, rekreaci a lázeňství, zkvalitňování zdravotní péče nebo služeb sociální péče. Financovaný projekt musí být zahrnut do Integrovaného plánu udržitelného městského rozvoje .

Podrobnější informace lze získat na www.cmzrb.cz nebo telefonním čísle +420 597 583 102. Písemné dotazy lze zasílat na adresu: infoov@cmzrb_cz.