Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila na svých webových stránkách informaci o prvním dlouhodobém úvěru poskytnutém Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s.,  z Fondu rozvoje měst. Nový způsob využití prostředků z evropských fondů návratnou formou umožnilo zavedení iniciativy JESSICA.

Další informace naleznete zde.