Evropská komise pořádá ve všech hlavních městech členských států EU „Dny financování EU pro malé a střední podniky“. V Praze se tato akce bude konat dne 12. května 2009.

Konference bude uspořádána pod záštitou českého předsednictví EU, v rámci prvního Evropského týdne malých a středních podniků.

Cílem konference je informovat o finančních nástrojích EU pro malé a střední podniky.

Pozvánku na konferenci naleznete zde.