Počet bank, se kterými má ČMZRB uzavřenou smlouvu o spolupráci při poskytování M-záruky, se rozrostl na sedm. Další z řady spolupracujících bank je Raiffeisenbank im Stiftland, pobočka Cheb.