Od 1. listopadu 2007 mohou klienti, kteří hodlají získat úvěr na svůj podnikatelský projekt u Citibank, využít M-záruku poskytovanou Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s. M-záruky budou poskytovány prostřednictvím programů ZÁRUKA a START.

Počet bank, se kterými má ČMZRB, a. s., uzavřenou obdobnou smlouvu, se tak rozrostl na šest.