Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo tiskovou zprávu k průběhu čerpání programu Záruka pro malé podnikatele v roce 2012, který realizuje Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.

Poskytování záruk v tomto programu úspěšně pokračuje i v letošním roce. Za necelé dva měsíce letošního roku bylo přijato dalších 164 žádostí o záruku. Z žádostí přijatých v tomto období bylo k 20. únoru bankou poskytnuto zatím 114 záruk v celkovém objemu 234 mil. Kč. Celkově tak bylo od počátku vyhlášení programu v polovině června 2012 uzavřeno 793 záruk v  hodnotě 1 692 mil. Kč.