Asistenční centra zřízená Moravskou asociací podnikatelek a manažerek (MAPM) pomáhají ženám, které o podnikání teprve uvažují a rády by využily podpor z programu START. Asistenční centra však podporují i podnikatelky, jejichž firma hledá cesty svého dalšího rozvoje. Pro takové podnikatelky jsou využitelné i jiné programy nabízené Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s.

Cílem profesního sdružení MAPM je vytvoření takového prostředí, které pomáhá podnikajícím ženám a také ženám ve vyšších manažerských pozicích vzájemně komunikovat a vyměňovat si informace, a tím podporovat i rozvoj obchodních aktivit.
Současně sdružení přispívá ke vzdělávání žen a jejich osobnímu i profesnímu rozvoji, v obecné rovině propaguje ženské podnikání.

Hlavním rysem asistenčních center je individuální přístup, soustavný kontakt a zohlednění specifických problémů a potřeb podnikatelek.