AECM

aecm.png

Evropská asociace záručních institucí se zaměřuje na reprezentaci zájmů svých členů ve strukturách EU a na mezinárodním poli, podporu a propagaci záručních instrumentů aj.

http://www.aecm.eu
 

AMSP ČR

amsp.jpg

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky reprezentuje nejširší podnikatelský segment v ČR a snaží se hájit jeho zájmy.

http://www.amsp.cz
 

BusinessInfo

businessinfo.png

Businessinfo.cz je internetový portál, který přináší komplexní informace o podnikání a pro podnikání, a zvyšuje tak informační konkurenceschopnost hospodářských subjektů.

http://www.businessinfo.cz
 

CzechInvest

czechinvest.jpg

Posláním CzechInvestu je např. prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, inovací a získáváním zahraničních investic posílit konkurenceschopnost české ekonomiky.

http://www.czechinvest.org
 

CzechTrade

czechtrade-mensi-.jpg

CzechTrade je národní proexportní organizací založenou Ministerstvem průmyslu a obchodu s cílem rozvíjet mezinárodní obchod a vzájemnou spolupráci mezi českými a zahraničními subjekty.

https://www.czechtrade.cz/
 

ČEB

ceb.png

Česká exportní banka je specializovaná bankovní instituce pro státní podporu vývozu a tvoří tak nedílnou součást systému státní proexportní politiky.

http://www.ceb.cz
 

ČRA

ceska-rozvojova-agentura.jpg

Česká rozvojová agentura se angažuje v oblastech, jako je snižování chudoby, zlepšení kvality života a udržitelný rozvoj ve světě. Jejím zřizovatelem je Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

http://www.czechaid.cz
 

EGAP

egap-mensi-.jpg

Exportní garanční a pojišťovací společnost se zaměřuje na tržně nepojistitelná politická a komerční rizika spojená s financováním vývozu zboží, služeb a investic z ČR.

http://www.egap.cz
 

EIB

eib.jpg

Posláním Evropské investiční banky je poskytovat finanční prostředky na projekty evropského zájmu, k nimž např. patří i podpora malého a středního podnikání.

http://www.eib.org
 

EIF

eif.png

Cílem činnosti Evropského investičního fondu je podpora malého a středního podnikání prostřednictvím usnadňování přístupu k financování.

http://www.eif.europa.eu
 

ELTI

elti.jpg

Evropská asociace dlouhodobých investorů je mj. zaměřena na podporu dlouhodobého investování, výzkumu a zpracovávání společných pozic reagujících na aktuální programy EU.

http://www.eltia.eu
 

HK ČR

hospodarska-komora.jpg

Hospodářská komora České republiky je jediným zákonným zástupcem podnikatelů v ČR. Sdružuje 15 000 členů organizovaných v komorách v regionech a oborových asociacích.

http://www.komora.cz
 

NEFI

nefi.png

Hlavním úkolem Sdružení evropských finančních institucí pro malé a střední podnikání je sdílení zkušeností z poskytování finančních nástrojů tomuto segmentu.

http://www.nefi.eu
 

PGRLF

Logo PGRLF1.jpg

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond slouží jako jeden ze základních nástrojů dotační polity Ministerstva zemědělství.

http://www.pgrlf.cz
 

TA ČR

ta-cr.png

Posláním Technologické agentury ČR je poskytovat státní podporu a umožnit tak realizaci projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

http://www.tacr.cz