Pobočka

Praha

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1
tel.: 255 721 199, fax: 255 721 584
e-mail: infoAB@cmzrb_cz