Pobočka

Plzeň

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Bezručova 147/8, 303 76 Plzeň
tel.: 378 775 199, fax: 378 775 110
e-mail: infoPM@cmzrb_cz