Pobočka

Ostrava

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Přívozská 133/4, 701 77 Ostrava
tel.: 597 583 199, fax: 597 583 110
e-mail: infoOV@cmzrb_cz