Pobočka

Hradec Králové

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Eliščino nábřeží 777/3, 500 03 Hradec Králové
tel.: 498 774 199, fax: 498 774 110
e-mail: infoHK@cmzrb_cz