Změna ve způsobu předávání záručních listin

V návaznosti na novelu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, účinnou od 18. 8. 2017 odpadá povinnost uveřejňování některých smluv a jejich dodatků uzavřených s ČMZRB v Registru smluv.

Záruční listiny a jejich dodatky bude opět možno předávat příjemcům s nabytím účinnosti smlouvy či dodatku bezprostředně po jejich podpisu, jak bylo obvyklé před 1. 7. 2017.

Size: XS SM MD LG XL XXL