Informace pro uživatele

API rozhraní - informace pro třetí strany

ČMZRB, a.s. provozuje aplikační programové rozhraní API pro přístup k funkcím internetového bankovnictví – PSD2.

API rozhraní je implementováno na základě standardu COBS České bankovní asociace a poskytuje rozsah rolí daných směrnicí EU pro:

  • Poskytovatele služeb nepřímého zadání platebního příkazu PIPS)
  • Poskytovatele služeb informování o platebním účtu (AISP)
  • Poskytovatele služeb platby platební kartou (PIISP, CISP)

Pro technické informace, registraci a identifikaci se třetí stany mohou obrátit na pracovníky Odboru financování na e-mailové adrese webklient@cmzrb.cz.

Size: XS SM MD LG XL XXL