Novinky k podpoře podnikání

Program INFIN rozšířil podporu inovativních projektů

Magistrát hlavního města Prahy a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) se dohodly na úpravě stávajícího úvěrového programu INFIN. Pražští malí a střední podnikatelé s historií od tří do sedmi let budou nově od 1. dubna moci žádat o finanční příspěvek na úhradu úroků z komerčního úvěru, který je nezbytnou součástí čerpání úvěru z programu INFIN. Novinku na začátku března schválila Rada hlavního města Prahy. Příjem žádostí o úvěr s finančním příspěvkem je možný od 1. dubna 2020.

Dohodu s ČMZRB, která umožňuje prostřednictvím Úvěrového fondu INFIN využít v pražském operačním programu finanční nástroje, schválili pražští radní koncem roku 2018. Odbor evropských fondů pražského magistrátu poté ve spolupráci s bankou připravil výzvu k předkládání projektů, která dala od loňského dubna malým a středním podnikatelům možnost požádat o zvýhodněný úvěr na inovativní projekty realizované v Praze.

Více k programu INFIN

Tyto úvěry jsou určeny malým a středním podnikatelům se sídlem či provozovnou v Praze s nejvýše sedmiletou historií, kteří podnikají například ve stavebnictví, vodohospodářství, zpracování odpadů, dopravě, ubytování či vzdělávání. Podnikatelé s maximálně tříletou historií mohou od ČMZRB získat bezúročný investiční úvěr ve výši 750 tisíc až tři miliony korun, a to až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu. Podnikatelé, kteří podnikají tři až sedm let, mohou získat bezúročný investiční úvěr v rozmezí jeden až patnáct milionů korun, a sice do výše 50 % způsobilých výdajů projektu.

„Nezbytnou součástí čerpání programu INFIN  u podnikatelů je komerční úvěr. V zájmu většího zpřístupnění podpůrného nástroje podnikům v jejich inovativních projektech jsme ve spolupráci s ČMZRB připravili aktualizovanou výzvu, do níž jsme nově začlenili finanční příspěvek. Ten podnikatelům umožní uhradit úroky z  komerčního úvěru a celkově jim zlevní financování jejich projektů. Je to další způsob jak zlepšit inovační podnikatelské prostředí v Praze,“ řekl primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

„Aktualizací podmínek úvěrového programu INFIN vycházíme vstříc pražským inovativním podnikatelům s krátkou historií, pro které je důležité investovat do svého dalšího růstu,“ vysvětluje předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB Jiří Jirásek a dodává: „Program INFIN tak doplní nabídku ČMZRB, kdy i pražským podnikatelům poskytneme obdobné podmínky, jako mají mimopražští podnikatelé například v programu Expanze-úvěry.“

Finanční nástroje jsou oproti jiným formám efektivnější formou podpory, protože peníze se do oběhu vracejí, a je tudíž možné použít je opakovaně. Na program INFIN je z Operačního programu Praha – pól růstu ČR vyčleněno 400 milionů korun. Podávat projekty do aktualizované výzvy je možné ode dneška, tj. od 1. dubna. Výzva je podnikatelům otevřena až do 31. prosince 2022.

Size: XS SM MD LG XL XXL