Expanze

Obráběcí stroj financovaný Expanzí navýšil výrobní kapacitu o třetinu

Společnost TYC Kooperace je jedním z malých a středních podniků, kterým zvýhodněný úvěr z programu EXPANZE usnadnil další rozvoj. A to jednak díky možnosti odložení splátek a jednak díky úspoře finančních prostředků na úrocích. Firma z Mýta u Rokycan se v druhé polovině loňského roku rozhodla pořídit nový obráběcí stroj, získat úvěr na něj by však pro ni bez ČMZRB bylo obtížné.

Společnost TYC Kooperace se zaměřuje se na kompletní dodávky strojních dílů a obrobků dle individuálních potřeb zákazníků. Výroba probíhá jak na strojích, které jsou v jejím vlastnictví, tak za využití externích subdodavatelů. „Naším dlouhodobým cílem je zvýšit podíl vlastní činnosti na tržbách, což nám umožní pružněji reagovat na poptávku zákazníků, zkrátit dodací lhůty a zajistit dlouhodobě stálou vysokou kvalitu výrobků,“přibližuje potřeby společnosti Ondřej Tyc, její jednatel.

Více o programu Expanze

Z tohoto důvodu se firma rozhodla v druhé polovině loňského roku pořídit nový obráběcí stroj, díky kterému dokáže zvýšit svou výrobní kapacitu až o třetinu. „Tato horizontální vyvrtávačka nám umožňuje vyrobit široké spektrum technologických operací a výrobků, takže díky ní můžeme více pomoci našim zákazníků a lépe vyhovět jejich potřebám,“ zdůrazňuje přínosy pořizované technologie Ondřej Tyc.

Pořizovací hodnota tohoto obráběcího stroje byla devět milionů korun. Firma TYC Kooperace byla v té době na trhu ale teprve tři roky a získat takto vysoký úvěr by pro ni bylo obtížné. Rozhodla se proto využít program EXPANZE. Ten jí jednak díky bezúročnému úvěru od ČMZRB uspoří finanční prostředky, a jednak jí umožní rozložit si splátky v čase a nezatížit tolik své cash flow. „Bez programu EXPANZE by pořízení takového stroje znamenalo výrazný problém. Pro firmu naší velikosti je důležité, abychom byli schopni ufinancovat měsíčně takto velkou částku,“ přibližuje důvody volby tohoto způsobu financování Ondřej Tyc, jednatel společnosti TYC Kooperace.

Informace

O spolupráci

ČMZRB poskytla společnosti TYC Kooperace v roce 2017 úvěr z programu Expanze, prostřednictvím kterého firma zafinancovala nákup nové horizontální vyvrtávačky. Tento obráběcí stroj dokáže navýšit její výrobní kapacity až o třetinu a navíc umožňuje vyrobit širší spektrum technologických operací a výrobků. Úvěr byl poskytnut ze strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Informace

O společnosti

Společnost TYC Kooperace byla založena v roce 2015, sídlí ve městě Mýto u Rokycan a specializuje se jak na dílčí dodávky obrobených, svařovaných či jiných dílů, tak na dodávky kompletní. I za velmi krátkou dobu svého působení si vydobyla na trhu dobrou pozici a reputaci.

TYC Kooperace pomohl k růstu program Expanze. Zjistěte o něm více.

Zjistit více o programu Expanze
Size: XS SM MD LG XL XXL