Expanze

Nákup nových technologií díky Expanzi nezatíží cash flow firmy

Po vystudování střední zdravotnické školy se stala Hana Maděřičová zubní laborantkou. Když se po pádu železné opony objevila možnost postavit se na vlastní nohy a začít podnikat, neváhala. Krátce působila jako OSVČ v oblasti služeb, v roce 1992 pak spoluzaložila společnost ALBA – METAL. O rok později se k ní přidal i její manžel, který je vystudovaným automobilovým mechanikem, ale v té době působil u Policie ČR. Tuto ryze českou rodinnou firmu dnes Jan Maděřič vede a společně se jim podařilo vybudovat klíčového hráče mezi partnery výrobců v automobilovém průmyslu.

Společnost ALBA – METAL v roce 1992 začínala s výrobou zdravotnických lůžek a její činnost, byť spojená se zpracováním kovů, se zaměřovala právě na oblast zdravotnictví. O několik let později navrhla vlastní speciální stroje, prostřednictvím nichž vyráběla jednoduché pružinové dráty. Firma se tak pomalu začala orientovat na výrobu produktů pro automobilový průmysl, tehdy hlavně drátěných výztuží do autosedaček, později i do pedálů, táhel a úchytů. A to jak do osobních aut, tak do užitkových vozů a autobusů.

Více o programu Expanze

Rozvoj společnosti je tedy do značné míry závislý na vývoji automobilového průmyslu. A podobně jako tento obor v první dekádě nového milénia poměrně silně zasáhla hospodářská recese, obdobím nejistoty si v té době prošla také společnost ALBA – METAL. „Nejtěžší pro nás bylo překonat rok 2007, kdy automobilový průmysl postihla ekonomická krize, a my jsme byli nuceni z podstatné části omezit výrobu. Krizi se nám ale podařilo ustát a zůstali jsme tak součástí světa automotive,“ vypráví Hana Maděřičová, spolumajitelka této ryze české rodinné firmy.

Důležitým milníkem se pak pro společnost ALBA – METAL stal rok 2011, kdy se rozhodla vstoupit na americký trh a založit tam svou výrobní pobočku. „Její vznik jsme realizovali na základě potřeby našeho klíčového zákazníka, který působí nejen na evropském trhu, ale také na tom americkém,“ prozrazuje Hana Maděřičová. Dceřiná společnost ALBAform Inc. tam dnes využívá stejné výrobní procesy a strojní zařízení a poskytuje servis a výrobky v celém rozsahu jako její mateřská firma v ČR.

 

 

Bezúročný úvěr za měsíc

V uplynulém roce společnost ALBA – METAL pocítila potřebu úpravy technologického provozu, a to z důvodu rozvoje výroby, který by přispěl ke zvýšení její přesnosti a posunu technických možností. „Technologická inovace je nutná pro zachování a hlavně zvyšování konkurenceschopnosti společnosti v současném tvrdém segmentu dodavatelů automobilových dílů nejen na tuzemském, ale i na evropském a světovém trhu,“ doplňuje Hana Maděřičová.

Firma se proto rozhodla nakoupit několik nových technologií. Konkrétně šlo o CNC ohýbací stroje na tvarování drátu, které společnosti pomohou dosáhnout požadovaných výrobních cílů. Technologie zafinancovala programem Expanze, tj. bezúročnými úvěry od ČMZRB, komerčními úvěry od UniCredit Leasing a zčásti také vlastními zdroji. A protože firma působí ve zvýhodněném regionu, budou jí ještě od ČMZRB poskytnuty příspěvky na úhradu úroků u těchto úvěrů.

„Rozhodnutí padlo na základě výhodných podmínek při financování – program Expanze nám dovoluje získat bezúročný investiční úvěr až do výše 45 % celkových výdajů. Jeho další výhody spatřujeme v možnosti odkladu splátek a také spolufinancování s komerčním úvěrem, v našem případě realizovaným ve spolupráci s UniCredit Leasingem,“ přibližuje Antonín Kraicinger z ekonomického oddělení společnosti ALBA – METAL.

Vyřízení tohoto způsobu financování trvalo firmě cca měsíc. „Získat úvěry sice představuje jistou administrativní zátěž, ale ve spolupráci s brněnskou pobočkou ČMZRB se podařilo vyřídit žádosti ve velmi přijatelném časovém horizontu jednoho měsíce,“ říká Antonín Kraicinger a dodává: „Nebyla to naše první zkušenost s ČMZRB a ani UniCredit Leasing, především s Unicredit Leasing spolupracujeme již řadu let. Spolupráce s oběma institucemi je z našeho pohledu na velmi dobré úrovni. Pracovníci obou institucí svým ochotným a vstřícným přístupem nám pomohli úspěšně zpracovat a následně získat investiční úvěry již ve třech projektech, které se nyní realizují. V současnosti pracujeme na čtvrtém projektu (nákup tří strojů), který by se měl realizovat v červnu 2018.“

 

 

Pořízení nových technologií právě prostřednictvím programu Expanze společnosti usnadní její další rozvoj a navíc přispěje k úspoře elektrické energie. „Technologickou změnou dojde k rozšíření portfolia produkovaných drátěných výrobků a zefektivnění výroby, která se stane navíc šetrnější k životnímu prostředí,“ říká Hana Maděřicová. Společnosti by tak realizované projekty měly pomoci i ve stabilizaci na trhu drátěných výztuží a k zajištění dostatečného množství zakázek do budoucna.

Další rozvoj firmy pak bude závislý na rozkvětu automobilového průmyslu. Zaměřit se pak společnost chce hlavně na další rozšiřování výroby a zvyšování její efektivity.

Informace

O spolupráci

Českomoravská záruční a rozvojová banka poskytla společnosti ALBA - METAL z programu Expanze tři úvěry, prostřednictvím nich byl financován nákup několika technologií. Jejich pořízení usnadní firmě její další rozvoj a navíc přispěje k úspoře elektrické energie. Společnost ALBA - METAL navázala spolupráci s ČMZRB již na konci 90. let.

Informace

O společnosti

Společnost ALBA – METAL je ryze českou rodinnou firmou z obce Ladná na Břeclavsku a již více než 20 let působí v oblasti kovovýroby. V současné době se orientuje na zpracování tvarovaného drátu pro automobilový průmysl. Realizuje vývojovou a sériovou výrobu pro téměř 30 typů automobilů, jako terciální či sekundární dodavatel řetězce. Jejími klienty jsou například firmy jako Fehrer, Proseat, Hyundai, Faurecia apod., a to jak na českém, tak evropském trhu. Firma zaměstnává na 180 zaměstnanců a je činná také v USA, kde její dceřiná společnost ALBAform Inc. spravuje další výrobní pobočku.

ALBA - METAL pomohl k růstu program Expanze. Zjistěte o něm více.

Zjistit více o programu Expanze
Size: XS SM MD LG XL XXL