Příklad využít programu Expanze-úvěry

Martin Kostka: Abychom uspěli, musíme se stále zdokonalovat

„Každá doba má svá pozitiva i negativa. Dříve jsme neměli technologie, finance, ale také nebyla taková konkurence, protože soukromé firmy v ČR teprve vznikaly a hledaly své místo na trhu. Dnes máme špičkové stroje, ale konkurence je obrovská. Vzniká velký tlak na cenu, termíny dodání i kvalitu. Abychom uspěli, musíme se zdokonalovat a průběžně investovat do nových technologií,“ shrnuje vývoj ve svém oboru Martin Kostka, jednatel moravské rodinné firmy KOPLAST, a dodává: „Naposledy jsme tak učinili za pomoci ČMZRB a jejího programu EXPANZE určeného právě pro rodinné firmy, jako jsme my.“

„Firma musí být jeden tým, jen tak může uspět. Důležité je mít stále na paměti, že pokud chceme být i nadále konkurenceschopní a úspěšní na trhu, musíme jít dopředu a nestagnovat. Děláme vše pro to, aby byl zákazník po všech stránkách spokojen a vracel se k nám. Za to bych rád poděkoval všem našim pracovníkům a celému týmu naší firmy. Před časem jsme opět došli do bodu, kdy jsme zjistili, že musíme technologický park rozšířit o další výrobní stroje a zařízení. Například o další pětiosé frézovací centrum, výkonnou pec pro temperaci a sušení deskových materiálů před jejich dalším zpracováním, ale třeba i manipulační techniku, konkrétně nový vysokozdvižný vozík pro náš objemný sklad materiálů,“ pokračuje Martin Kostka.

„Přemýšleli jsme, za pomoci jakého úvěru nebo jiného finančního produktu bychom potřebné rozšíření technologií zafinancovali. Nakonec jsme zvolili variantu kombinovaného úvěru od jisté finanční společnosti a Českomoravské záruční a rozvojové banky s programem EXPANZE. Možnost získat tento zvýhodněný úvěr, a to i díky tomu, že splňujeme podmínku rodinné firmy, vnímám velmi pozitivně. Zvlášť pro malé a střední firmy je to v rámci nutných investic do rozšiřování výrobních technologií velmi zajímavé. Vše se podařilo úspěšně zrealizovat a z naší zkušenosti mohu využití programu EXPANZE od ČMZRB určitě doporučit.“

Velké série i speciálky
Společnost KOPLAST se nejdříve zabývala především výrobou produktů z plexiskla. Postupem času na základě požadavku zákazníků výrobu rozšířila, takže v současné době najdete v portfoliu zpracovávaných materiálů téměř všechny běžné deskové termoplasty včetně sendvičových, koextrudovaných, technických nebo speciálních materiálů. S jejími výrobky se můžete setkat v různých průmyslových odvětvích. Pomocí technologie vakuového tváření plastů dokáže firma vyrábět výlisky různých krytů strojů, výlisky do automobilového nebo reklamního průmyslu, zdravotnictví, strojírenství atd. Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem v oboru a díky tomu, že jsou dnes plně technologicky vybaveni, jsou v KOPLASTu schopni zvládnout nejen velkosériovou výrobu, ale i speciální zakázky designového nebo technického charakteru v malých sériích.

„Za více než třicet let existence naší firmy jsme přijali tisíce zakázek a těší nás každá, kterou zrealizujeme. Vyráběli jsme například obrovské světelné reklamní nápisy, sety světelných reklamních panelů pro známé světové firmy, speciální interiérové prvky, kryty a vitríny z plexiskla, prvky pro osvětlovací techniku a podobně. Největší odměnou naší práce je spokojený zákazník, který se k nám opakovaně vrací. Doba dnes není jednoduchá a každý by si měl práce a zákazníků vážit o to víc. Za nás mohu říct, že si vážíme toho, že je o nás a naše produkty zájem a že jsme schopni uspět i v zahraniční konkurenci.

Ochranné štíty do zdravotnictví zdarma
Vzhledem k tomu, že jsme zpracovatelé materiálů, které se používají pro výrobu ochranných prvků proti šíření covidu-19, realizovali jsme samozřejmě i výrobu různých ochranných přepážek či ochranných štítů, ale jen v určitém množství. Nepatříme k těm, kteří na pandemii chtěli za každou cenu zbohatnout. Museli jsme také samozřejmě plnit závazky vůči svým dlouhodobým obchodním partnerům a nebylo možné všechny strojní kapacity i lidské zdroje uvolnit pouze pro výrobu ochranných produktů. Považovali jsme také za morální věnovat určité množství ochranných štítů nemocnicím a zdravotnickým zařízením v našem regionu zdarma,“ dodává Martin Kostka.


Článek vyšel v časopise Trade News a na itradenews.cz.

Informace

O spolupráci

Společnost Koplast před časem došla do bodu, kdy zjistila, že musí svůj technologický park rozšířit o další výrobní stroje a zařízení. Například o další pětiosé frézovací centrum, výkonnou pec pro temperaci a sušení deskových materiálů před jejich dalším zpracováním, ale třeba i manipulační techniku.. Po zvážení různých možností financování se rozhodla o financování z programu Expanze-úvěry od ČMZRB. „Možnost získat tento zvýhodněný úvěr, a to i díky tomu, že splňujeme podmínku rodinné firmy, vnímám velmi pozitivně. Zvlášť pro malé a střední firmy je to v rámci nutných investic do rozšiřování výrobních technologií velmi zajímavé. Vše se podařilo úspěšně zrealizovat a z naší zkušenosti mohu využití programu EXPANZE od ČMZRB určitě doporučit,“ popisuje svou zkušenost Martin Kostka.

Informace

O společnosti

Moravská rodinná firma založená Ladislavem Kostkou v roce 1989. Od začátku se specializuje na zakázkovou výrobu z deskových termoplastů, zejména z plexiskla, ale například i z polykarbonátu, ABS, PET, HiPS atd. Dnes je předním zpracovatelem těchto materiálů v České republice a v jejím čele stojí dva jednatelé: otec Ladislav Kostka a syn Martin Kostka. K postupnému rozšíření výroby došlo po roce 1995, kdy byla původní firma transformována na společnost s ručením omezeným, čímž odstartovala další vývojová etapa, provázená podstatným zvýšením počtu pracovníků i rozšiřováním portfolia zákazníků. Od roku 2011 působí KOPLAST v novém výrobním areálu v Jedovnicích, 25 km od Brna. Zaměstnává 50 pracovníků a jeho zákazníky jsou nejen tuzemské firmy, ale i evropské, včetně nadnárodních společností.

Pořízení nových technologií usnadnil firmě KOPLAST program Expanze-úvěry. Vyzkoušejte jej také.

Zjistit více
Size: XS SM MD LG XL XXL