Příklad využití programu COVID I

Jindy plné parkoviště, dnes není v areálu nikdo, tak postihl koronavir Hotel Skanzen

Společnost Skanzen Modrá provozuje Hotel Skanzen u Uherského Hradiště, jehož součástí je Centrum slováckých tradic. To vedle vinných a slivovicových stezek zahrnuje i vlastní pálenici, sušírnu ovoce a kavárnu s prodejnou regionálních surovin.

„Normálně tu bývá plné parkoviště, spousta lidí. Bohužel v této době tu není nikdo. Žádný pohyb, žádný turista, žádná firma. Nulové tržby, náklady ale běží dál,“ popisuje současný stav Josef Hájek, spolumajitel Hotelu Skanzen, a dodává: „Zaměstnance jsme nepropustili. Jsme tady taková dobrá rodinná parta, vážíme si všem lidí, kteří tady s námi v tuto dobu bojují.“

Část zaměstnanců Hotelu Skanzen vyřizuje běžnou agendu, řeší storna, či případně vyřizují nové poptávky, kterých je ale velmi málo. Další část pracuje v partnerské firmě, ti ostatní jsou doma. Protože příjmy společnosti klesly na nulu, rozhodla se společnost zažádat o bezúročný úvěr z programu COVID I od Českomoravské záruční a rozvojové banky.

„Dnes už vím, že nám byl schválen úvěr COVID I. Žádali jsme o 3 miliony korun. Musím říct, že proběhlo vše v rychlosti, řádově týdnů. Nejsme zvyklí na takto rychlé jednání od státních institucí a úřadů, některé povolení trvá daleko déle. Musím pochválit ČMZRB, že vše proběhlo profesionálně a v úžasné rychlosti,“ pochvaluje si spolupráci Josef Hájek, spolumajitel Hotelu Skanzen.

Prostředky společnost Skanzen Modrá využije především na mzdy svých zaměstnanců.

Informace

O spolupráci

Protože společnost Skanzen Modrá musí mít v důsledku koronavirových opatření zavřený provoz, dostala se do potíží. Příjmy jsou na nule, ale náklady běží dál. Z tohoto důvodu zažádala o bezúročný úvěr COVID I od Českomoravské záruční a rozvojové banky. Prostředky využije především na úhradu mezd svých zaměstnanců.

Informace

O společnosti

Společnost Skanzen Modrá byla založena v roce 2012 a působí v oboru pohostinských a ubytovacích služeb. V obci Velehrad na Uherskohradišťsku provozuje Hotel Skanzen a Centrum slováckých tradic. Jeho součástí je mj. také sušírna ovoce, kavárna s tržnicí s prodejem regionálních surovin, pálenice a vinné a slivovicové stezky.

Size: XS SM MD LG XL XXL