Záruka 2015-2023

Evakuační výtah a schodiště jsou pro Dům seniorů Michle nezbytné

Na Praze 4 je již několik let v provozu vyhledávaný Dům seniorů Michle. Je jediným registrovaným sociálním a ambulantním zdravotnickým zařízením v Praze, potažmo zřejmě i v ČR, které seniorům kromě příjemného bydlení a zázemí nabízí také potřebnou nepřetržitou zdravotní a ošetřovatelskou péči. Manželé Barešovi se ho rozhodli založit, když sami nebyli schopni nalézt vhodné ubytování pro rodiče manželky. Vyřídit vše potřebné trvalo roky, samotné přizpůsobení budovy potřebám seniorů ale bylo poměrně rychlé. Dnes už jim v domě chybí zřídit jen evakuační výtah a schodiště. Na něj již mají schválený úvěr a vyřízenou záruku.

Manželé Barešovi původně podnikali v oblasti cestovního ruchu. V pražské Michli provozovali hotel a cestovní kancelář. Jenže zkraje nového milénia začali shánět vhodné ubytování pro rodiče manželky, avšak bez úspěchu. „Rozhodli jsme se proto vytvořit zařízení, které by splňovalo vše, co jsme očekávali a bylo ku prospěchu samotným uživatelům i jejich rodinám,“ říká Věra Barešová, zakladatelka a ředitelka Domu seniorů Michle. V běžných sociálních zařízeních totiž například nemusí být a často ani není lékař a vše se zdravím seniora spojené musí zařizovat rodina.

Více o programu Záruka 2015-2023

Nejtěžší bylo na samém počátku navázat spolupráci se zdravotními pojišťovnami. Dům pro seniory proto před osmi lety vznikl nejdříve jako sociální zařízení a na přelomu let 2014 – 2015 se rozšířil o ambulantní zdravotnické zařízení. „Museli jsme vypracovat studii, v níž bychom dokázali, že náklady vynaložené na věčný a neustálý odvoz seniorů sanitkami rychlé záchranné služby do nemocnic jsou vyšší než náklady vynaložené na mzdy lékařů, kteří by v domově působili trvale. Naštěstí se ukázalo, že se opravdu náklady ušetří, a první pojišťovna, s níž jsme se domluvili, byla VZP. Pak se začali nabalovat další, od příštího roku pak budeme mít smlouvu se všemi,“ prozrazuje Věra Barešová.

 

Plnohodnotnézázemí i díky záruce

Dům seniorů Michle s kapacitou 75 lůžek vznikl mírným přestavěním hotelu, který Barešovi do té doby provozovali. Nejprve měli budovu pronajatou, po čase se jim ji podařilo získat do osobního vlastnictví. Pak už jen stačilo ji uzpůsobit potřebám domu. Zrekonstruovaly se koupelny, kuchyně, prádelna, vytvořilo se zázemí pro personál. „Nikomu se dobrovolně do sociálních zařízení nechce. A proto jsme se snažili, aby to tu nedýchalo nemocniční atmosférou. Chceme, aby se tu lidé cítili příjemně,“ přibližuje prostředí domu Věra Barešová. Dům tak seniorům zajišťuje důstojný a kvalitní život, pokoje a společné prostory navozují pohodu domova. Navíc jim zajišťuje pravidelnou kvalitní stravua různé aktivační programy.

Veškeré stavební úpravy při přestavbě hotelu na dům pro seniory financovali manželé Barešovi z vlastních prostředků, na část rekonstrukce se jim podařilo získat dotaci od MPSV. „Nutně ještě potřebujeme udělat evakuační schodiště a výtah. Ten, co máme, je nedostatečný, protože je malý. Do nového výtahu, který bude jezdit po fasádě domu, se musí vejít lůžko,“ přibližuje zakladatelka a ředitelka Domu seniorů Michle. Na tento projekt využijí Barešovi komerční úvěr a záruku od ČMZRB, kterou se jim podařilo získat díky rozšíření programu Záruka 2015 až 2013 o střední podnikatele k 1. listopadu 2017. Evakuační výtah se schodištěm by tak měl být hotový v průběhu příštího roku.

Společnost Dům seniorů Michle dnes zaměstnává 90 lidí, z toho přibližně polovina je zdravotnický personál. „Máme zde 8 lékařských odborností,“ doplňuje Věra Barešová. Kromě tohoto domu pak provozuje ještě Odlehčovací službu na Praze 4 na Spořilově, kterou získala vítězstvím ve výběrovém řízení vyhlášeným touto městskou částí v roce 2015 a která nabízí seniorům stejné služby, avšak pouze na omezenou dobu tří, resp. po prodloužení až šesti měsíců.

Zájem o pobyt seniorů v těchto zařízeních je velký. „Když jsme začínali, bylo jen v Praze 15 tisíc neumístěných seniorů. Dnes už to číslo bude vyšší,“ přibližuje Věra Barešová. Sama má na starosti 102 míst pro seniory, vede pohovory s novými žadateli a víceméně veškerý svůj čas věnuje své práci. Přestože by se ráda ještě více v této oblasti angažovala, na provoz dalšího podobného zařízení už ale nemá kapacitu. Celkově by však podle ní ke zlepšení situace na trhu přispělo, kdyby při zřizování a provozování takovýchto zařízení ubylo byrokracie.

Informace

O spolupráci

Českomoravská záruční a rozvojová banka poskytla v listopadu 2017 společnosti Dům seniorů Michle záruku k investičnímu úvěru, který bude využit na výstavbu evakuačního výtahu a schodiště. Nezbytné součásti domova pro seniory v pražské Michli. Prostředky byly poskytnuty v rámci programu COSME, který je implementován a financován Evropskou komisí přímo z rozpočtu EU a je realizován členskými státy unie.

Informace

O společnosti

Společnost Dům seniorů Michle s.r.o. byla založena v roce 2009 s cílem vytvořit prostředí, kde budou senioři bráni jako rovnocenní partneři a kde bude respektován jejich názor. A zároveň jim bude poskytnuto soukromí a bezpečný pobyt s nepřetržitou zdravotnickou a ošetřovatelskou péčí. Domov pro seniory funguje od roku 2010 jako sociální zařízení a od roku 2015 jako zdravotnické zařízení. Společnost od téhož roku poskytuje také Odlehčovací službu na pražském Spořilově.

Domovu seniorů Michle pomohl k úspěchu program záruk pro malé a střední podnikatele. Zjistěte o něm více.

Zjistit více o zárukách pro podnikatele
Size: XS SM MD LG XL XXL