Dokumenty

Žádost s pokyny pro žadatele - Záruka ZRS

Celkový objem souborů zasílaných v elektronické formě do datové schránky a e-mailem nesmí přesáhnout 20 MB, v případě E-Podatelny 50 MB.

Postup při zpracování žádosti viz Pokyny pro žadatele o záruku ZRS.

Žádost

Žádost o bankovní záruku v programu ZÁRUKA ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

Přílohy k žádosti

Příloha PZ – Projekt

Příloha DM – Prohlášení žadatele o podporu de minimis

Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (fyzické osoby)

Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (právnické osoby)

Příloha CH – Charakteristika žadatele

Příloha B – Údaje o ekonomických vazbách žadatele

Příloha Z – Údaje o úvěrech a ostatních závazcích žadatele

Příloha C – Ekonomická příloha (účetnictví)

Příloha D – Ekonomická příloha (daňová evidence)

Souhlas druhého z manželů (fyzické osoby)

Jak žádost předložit

Žádosti přijímají všechna obchodní místa.

Dokumenty vyžadované elektronicky lze zaslat na e-mailovou adresu obchodního místa nebo předat do datové schránky či E-Podatelny ČMZRB (v případě datové schránky a E-Podatelny prosím uveďte příslušnou pobočku v předmětu zprávy).

Žádost a přílohy vyžadované v listinné formě předkládá žadatel osobně v některém z obchodních míst ČMZRB, předběžně může i tyto formuláře zaslat elektronicky výše uvedeným způsobem.

Size: XS SM MD LG XL XXL