Dokumenty

Ceník Záruka ZRS

č. Název operace Sazba
1. přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly zdarma
2. úkony spojené s vyhodnocením a expertizou žádosti klienta a zpracováním smluvních dokumentů zdarma
3. cena za poskytnutí bankovní záruky (doba ručení je zaokrouhlena na celé měsíce) 0,5 % p. a. z hodnoty záruky
4. cena dodatku ke smlouvě o záruce na žádost klienta 2 000 Kč
5. úrok z prodlení 9 % p. a.
6. základní vstupní informace o službách banky zdarma

 

Size: XS SM MD LG XL XXL