Záruka zahraniční rozvojové spolupráce

Záruka k financování aktivit na rozvojových trzích

Program ZÁRUKA ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE podpoří prostřednictvím bankovních záruk soukromé investice tuzemských podnikatelů na rizikových trzích v rozvojových zemích.

Příjem žádostí o bankovní záruky v programu ZÁRUKA ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE zahájen dne 15. 4. 2019.

Jakou záruku nabízíme?

 • za úvěr převážně investiční
 • až do výše 50 % jistiny zaručovaného úvěru
 • výše záruky až 25 000 000 CZK
 • výše zaručovaného úvěru není omezena
 • platnost bankovní záruky až 8 let

Záruku lze získat při zaměření projektu na:

 • udržitelné nakládání s přírodními zdroji
 • zemědělství a rozvoj venkova
 • ekonomickou transformaci
 • růst a podporu místní zaměstnanosti
 • udržitelný rozvoj partnerských zemí

Na co můžete zaručovaný úvěr využít?

 • pořízení a technické zhodnocení (tj. nástavby, přístavby, rekonstrukce, modernizace) dlouhodobého hmotného majetku
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
 • náklady spojené s transferem
 • náklady spojené s realizací projektu v cílové rozvojové zemi

Pro koho je určen?

 • podpora je určena tuzemským podnikatelům bez rozdílu velikosti, kteří mohou podnikat či investovat v některé z rozvojových zemí vymezených dle regionálního zaměření programu ZÁRUKA ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

Další důležité informace

Podrobná charakteristika produktu

Záruka je poskytována pouze k úvěrům bank, které s ČMZRB uzavřely Smlouvu o podmínkách poskytování bankovních záruk v programu ZÁRUKA ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE (ZRS) za těchto podmínek:

 • typ zaručovaného úvěru: převážně investiční
 • výše zaručovaného úvěru není omezena
 • ručení až 50 % jistiny zaručovaného úvěru
 • bankovní záruka až do výše 25 000 000 CZK
 • platnost bankovní záruky až 8 let
 • poplatek ve výši 0,5 % p.a.

Seznam spolupracujících bank naleznete zde.

Záruka je poskytována jako podpora de minimis (Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013), podrobněji viz Veřejná podpora.

Sektorové zaměření

Podpořené projekty se zaměří zejména na udržitelné nakládání s přírodními zdroji, zemědělství a rozvoj venkova, ekonomickou transformaci, růst a podporu místní zaměstnanosti. Aktivity budou přispívat k udržitelnému rozvoji partnerských zemí.

Program nepodpoří projekty, které jsou v rozporu s principy odpovědného financování.

Více je uvedeno v ustanovení b. 2.1 Výzvy.

 

Regionální zaměření

Podpořené projekty musí být realizovány v zemích, které současně splňují obě následující kritéria:

Výhody produktu
 • usnadnění přístupu k bankovním úvěrům – převzetí až 50 % úvěrového rizika ručitelem
 • možnost získání zaručovaného úvěru s výhodnějšími podmínkami
 • výhodný zajišťovací bankovní instrument se státní podporou soukromých investic v rizikových teritoriích
Podmínky poskytnutí produktu
 • Projekt naplňuje požadavky regionálního a sektorového zaměření.
 • Žadatel splňuje podmínky předepsané pro příjemce podpory.
 • Projekt přispívá k udržitelnému rozvoji partnerských zemí, zejména k místnímu růstu a zaměstnanosti, za současného respektování mezinárodních sociálních a environmentálních standardů.
 • Jedná se o projekt s českým subjektem, resp. jeho partnerem (například dlouhodobým odběratelem, dodavatelem, subdodavatelem nebo uživatelem licencované technologie), případně o projekty, které využívají české know-how a inovativní technologie nebo přináší významný dopad pro rozvojové země například v oblasti životního prostředí nebo sociálního rozvoje.
 • Projekt je v souladu s principem rovných příležitostí a nediskriminace.
 • Projekt nesmí být dokončen před datem podání žádosti o záruku.

Více je uvedeno v ustanovení bodu 4. Výzvy.

Další informace

Úplně znění Výzvy Programu Záruka ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE naleznete zde.

 

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Chcete vědět více o tomto programu? Máte zájem o produkt a chcete si domluvit schůzku? Zanechte nám na sebe kontakt, abychom se s vámi mohli spojit.

Pole označená * jsou povinná. Nicméně vyplnění i nepovinných polí nám usnadní komunikaci s Vámi a urychlí vyřízení Vašeho požadavku.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. bude jako správce zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém jste je uvedl v kontaktním formuláři, za účelem Vašeho zkontaktování a odpovědi na Váš dotaz – odesláním dotazu berete tuto skutečnost na vědomí.

Zpracování bude vždy probíhat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů údajů, jako jsou právo na přístup a právo vznést námitku proti zpracování, naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů v souvislosti s užíváním webových stránek, s nimiž se před odesláním dotazu seznamte. Tyto informace jsou vždy v aktuální verzi k dispozici na www.cmzrb.cz.

Size: XS SM MD LG XL XXL