Dokumenty k programu Záruka COVID Praha

Žádost o záruku v programu COVID Praha

Vážení podnikatelé, kapacita programu COVID Praha byla po deseti minutách zcela vyčerpaná, a proto jsme ukončili příjem žádostí do tohoto programu.

Podmínkou pro podání žádosti o záruku je vyřízený (nebo závazně přislíbený) úvěr od některé z komerčních bank. Řádně vyplněné žádosti se podávají prostřednictvím E-Podatelny.

Žádosti, které budou obsahovat jiné než oficiální formuláře banky, nebudou zaevidovány (obchodní dopis nelze považovat za řádně podanou žádost).

Pokyny pro žadatele jsou k dispozici zde. Před vyplněním a podáním žádosti si rovněž přečtěte tento návod a využijte instruktážní video, s vyplněním žádostí a příloh vám také mohou pomoci vzorové formuláře.

1. Žádost o záruku COVID Praha a povinné přílohy:

Žádost o záruku COVID Praha
Příloha PCX – projekt
Příloha ACX (vyplňuje úvěrující banka)

Žádost o záruku COVID Praha (nemusí být podepsaná) a přílohu PCX je nutné podat v originálním formátu .xls nebo .xlsx. Přílohu ACX přijímáme pouze ve formátech .pdf, .tiff, .jpg, .png. Žádost o záruku, příloha PCX a ACX jsou nutné pro řádné podání žádosti viz návod, pokud bude některý z dokumentů chybět, bude vaše žádost zamítnuta.

2. Další povinné přílohy:

(možno doplnit později, nicméně pro urychlení vyřízení záruky doporučujeme podat spolu s žádostí a přílohami PCX a ACX – viz návod)

Fyzické osoby:
Příloha DCP – prohlášení de minimis
Příloha MSP – prohlášení o velikosti podniku
Příloha D – Ekonomická příloha (daňová evidence)
Příloha ID – prohlášení pro identifikaci FO
Souhlas druhého manžela

Právnické osoby:
Příloha DCP – prohlášení de minimis
Příloha MSP – prohlášení o velikosti podniku
Příloha ID – prohlášení pro identifikaci PO
+ vlastní účetní závěrka za poslední dvě uzavřená období

Přílohy se podávájí v originálních formátech .xls nebo . xlsx (vyjma vlastní účetní závěrky u PO, kterou lze podat v .xls, .xlsx nebo .pdf)

Jak vyplnit žádost a její přílohy?

Size: XS SM MD LG XL XXL