Dokumenty k programu Záruka COVID Praha

Je pro mě záruční program COVID Praha vhodný?

Je pro mě program vhodný?

Jsem živnostník, malý nebo střední podnikatel (splňuji definici MSP). Jsem velký podnikatel (nesplňuji definici MSP).
Musel jsem omezit nebo zastavit provoz kvůli zavedeným opatřením proti koronavirové infekci. Nemusel jsem omezit nebo zastavit provoz kvůli zavedeným opatřením proti koronavirové infekci.
Potřebuji profinancovat provozní výdaje, jako jsou mzdy, nájemné, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, zásoby apod. Potřebuji peníze na živobytí, na zaplacení splátek úvěru, leasingu nebo nakoupit nový stroj, technologii, nemovitost apod.
Podnikám v České republice. Podnikám mimo Českou republiku.
Profinancování mých provozních potřeb se vztahuje k mým aktivitám na území Prahy. Profinancování mých provozních potřeb se vztahuje k mým aktivitám mimo území Prahy.

 

Size: XS SM MD LG XL XXL