Záruka za provozní úvěr pro podnikatele

Záruční program COVID III pro firmy zasažené koronavirem

Cílem programu je podpořit prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Jakou záruku nabízíme?

 • až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců
 • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců
 • maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč
 • doba ručení max. 3 roky

Podpora je poskytována formou ručení ČMZRB spolupracující bance za portfolio transakcí konečných příjemců.

Na co můžete zaručovaný úvěr využít?

K úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod.

Pro koho je program určen?

Program je určen pro živnostníky a podniky do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Podnikatel o podporu žádá formou žádosti o úvěr u spolupracující finanční instituce, která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu o portfoliovém ručení pro Program COVID III.

 

Další důležité informace

Podporované aktivity

Transakce musí představovat úvěrové provozní financování  některé z ekonomických činnosti uvedených zde. Transakce znamená smluvní vztah z dluhového financování poskytnutého spolupracující bankou nebo spořitelním družstvem konečnému příjemci.

Podmínky přijatelnosti

Transakce musí plnit následující kritéria:

 1. bude realizována na území České republiky, včetně HM Praha,
 2. nepředpokládá získání jiné veřejné podpory, podpory de minimis na stejný zaručovaný úvěr a zaručovaný úvěr nesmí být podpořen z přímo řízeného nástroje Evropské unie,
 3. nebyla podpořena v programu COVID Plus (pozn. program, který spravuje EGAP).
Forma a výše podpory

Podpora je poskytována formou ručení ČMZRB spolupracující bance za portfolio transakcí konečných příjemců.  Transakce  musí splňovat následující podmínky:

a) podniky do 250 zaměstnanců

 • až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru, nejvýše však 45 mil. Kč
 • délka ručení: maximálně 3 roky

b) podniky od 250 do 500 zaměstnanců

 • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru, nejvýše však 40 mil. Kč
 • délka ručení: maximálně 3 roky

Maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč.

Sjednaná splatnost úvěru nesmí nastat dříve jak 1. ledna 2021 s výjimkou úvěrů sjednaných na dobu neurčitou.

Výběr projektů

Výběr způsobilých transakcí je prováděn spolupracujícími bankami.

Náležitosti a způsob podání žádosti o podporu

Konečný příjemce o podporu žádá formou žádosti o úvěr u spolupracující banky, která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu o portfoliovém ručení pro Program COVID III.

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Chcete vědět více o tomto programu? Máte zájem o produkt a chcete si domluvit schůzku? Zanechte nám na sebe kontakt, abychom se s vámi mohli spojit.

Pole označená * jsou povinná. Nicméně vyplnění i nepovinných polí nám usnadní komunikaci s Vámi a urychlí vyřízení Vašeho požadavku.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. bude jako správce zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém jste je uvedl v kontaktním formuláři, za účelem Vašeho zkontaktování a odpovědi na Váš dotaz – odesláním dotazu berete tuto skutečnost na vědomí.

Zpracování bude vždy probíhat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů údajů, jako jsou právo na přístup a právo vznést námitku proti zpracování, naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů v souvislosti s užíváním webových stránek, s nimiž se před odesláním dotazu seznamte. Tyto informace jsou vždy v aktuální verzi k dispozici na www.cmzrb.cz.

Size: XS SM MD LG XL XXL