Dokumenty k programu Záruka COVID II

Žádost o záruku z programu COVID II

První kolo příjmu žádostí do Záručního programu COVID bylo uzavřeno 3. dubna 2020 ve 23:59 hodin. Nyní jsme  kontaktu s jednotlivými žadateli a vyhodnocujeme jejich žádosti. Další kolo bude vyhlášeno dle rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu.

Žádosti, které budou obsahovat jiné než oficiální formuláře banky, nebudou zaevidovány (obchodní dopis nelze považovat za řádně podanou žádost).

Postup při zpracování žádosti viz zde. Před vyplněním a podáním žádosti si rovněž přečtěte tento návod.

Žádost o záruku COVID II a povinné přílohy nutné pro řádné podání žádosti (viz návod)
Žádost o záruku COVID II
Příloha PCX – projekt
Příloha ACX (vyplňuje úvěrující banka)

Žádost o záruku COVID II (nemusí být podepsaná) a přílohu PCX je nutné podat v originálním formátu .xls nebo .xlsx. Přílohu ACX (nemusí být podepsaná) přijímáme pouze ve formátech .pdf, .tiff, .jpg, .png.

Další povinné přílohy
(možno doplnit později, nicméně pro urychlení vyřízení záruky doporučujeme podat spolu s žádostí a přílohami PCX a ACX – viz návod)

Fyzické osoby:
Příloha DCX – prohlášení de minimis
Příloha MSP – prohlášení o velikosti podniku
Příloha D – Ekonomická příloha (daňová evidence)
Příloha ID – prohlášení pro identifikaci FO
Souhlas druhého manžela

Právnické osoby:
Příloha DCX – prohlášení de minimis
Příloha MSP – prohlášení o velikosti podniku
Příloha ID – prohlášení pro identifikaci PO
+ vlastní účetní závěrka za poslední dvě uzavřená období

Jak vyplnit přílohy k žádosti?

Přílohy se podávájí v originálních formátech .xls nebo . xlsx (vyjma vlastní účetní závěrky u PO, kterou lze podat v .xls, .xlsx nebo .pdf)


Size: XS SM MD LG XL XXL