SMART záruka za úvěr v programu Záruka 2015 až 2023

Záruka k úvěrům zaměřeným na digitalizaci pro malé a střední podniky

SMART záruka v programu Záruka 2015 až 2023 usnadňuje malým a středním podnikatelům přístup k bankovním úvěrům na digitální transformaci svého podniku. Digitalizace má smysl kdekoliv na území ČR – obzvlášť v této době – pro začátečníky i pokročilé, ať již potřebují hardware, software či školení.

Jakou záruku nabízíme?

 • provozní i investiční
 • bez poplatků
 • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru
 • výše zaručovaného úvěru max. 4 mil. Kč
 • s délkou ručení až 6 let

Na co můžete zaručovaný úvěr využít?

 • pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku související s digitalizací podniku
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku související s digitalizací podniku
 • pořízení drobného hmotného i nehmotného majetku související s digitalizací podniku
 • školení zaměstnanců či poradenství zaměřené na digitalizaci

Pro koho je určen?

 • úvěr je určen pro malé a střední podnikatele, kteří působí v oblastech, jako je například zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod a velkoobchod, doprava a skladování, ubytování, stravování a další služby

Další důležité informace

Podrobná charakteristika produktu

SMART-záruka je poskytována pouze k úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřenou smlouvu o podmínkách poskytování portfoliových záruk v programu Záruka 2015 až 2023 za těchto podmínek:

 • typ zaručovaného úvěru: provozní nebo investiční,
 • výše zaručovaného úvěru: maximálně 4 mil. Kč,
 • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru,
 • doba ručení: maximálně 6 let,

Seznam spolupracujících bank naleznete zde.

Po dobu ručení sjednanou při uzavření smlouvy o záruce neplatí příjemce podpory v souvislosti se zárukou žádný poplatek.

Záruka je poskytována pouze jako podpora de minimis (Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013), podrobněji viz Veřejná podpora.

Příjemci podpory

Malý a střední podnikatel oprávněný k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti a registrovaný jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle § 125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.

Další podmínky, které musí splňovat příjemce podpory, jsou uvedeny ve Výzvě programu Záruka 2015 až 2023.

Způsobilé výdaje

Zaručovaný úvěr může být použit na:

 1. provozní výdaje (ve smyslu Guidance for Member States on Article 37(4) CPR, Support to enterprises/working capital)
 2. pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku,
 3. pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

Zaručovaný úvěr musí být využit na digitalizaci podniku, může se jednat o nové řešení či vylepšení stávajícího řešení.

Výhody produktu
 • usnadnění přístupu k bankovním úvěrům – převzetí velké části úvěrového rizika ručitelem,
 • výhodný zajišťovací bankovní instrument se státní podporou
 • možnost získání zaručovaného úvěru s výhodnějšími podmínkami
 • záruka je poskytována bez poplatku
Podmínky poskytnutí produktu

a) projekt se musí převážně týkat podporované ekonomické činnosti CZ-NACE a nesmí být dokončen před datem podání žádosti o podporu,

b) projekt bude realizován na území České republiky,

c) žadatel, který vykonává činnosti v odvětví prvovýroby zemědělských produktů, rybolovu a akvakultury (CZ-NACE 01 a 03) má oddělením činností nebo rozlišením nákladů podpořených z tohoto programu zajištěno, aby jeho činnosti v odvětví prvovýroby zemědělských produktů, rybolovu a akvakultury nevyužívaly podporu poskytovanou prostřednictvím záruky,

d) poskytnutá veřejná podpora nesmí přesáhnout omezení dané pravidlem de minimis.

Další informace

Úplné znění Výzvy programu ZÁRUKA 2015 až 2023 naleznete zde.
Jak správně postupovat při zpracování žádosti a jejím podání – Pokyny pro žadatele o záruku.

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Chcete vědět více o tomto programu? Máte zájem o produkt a chcete si domluvit schůzku? Zanechte nám na sebe kontakt, abychom se s vámi mohli spojit.

Pole označená * jsou povinná. Nicméně vyplnění i nepovinných polí nám usnadní komunikaci s Vámi a urychlí vyřízení Vašeho požadavku.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. bude jako správce zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém jste je uvedl v kontaktním formuláři, za účelem Vašeho zkontaktování a odpovědi na Váš dotaz – odesláním dotazu berete tuto skutečnost na vědomí.

Zpracování bude vždy probíhat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů údajů, jako jsou právo na přístup a právo vznést námitku proti zpracování, naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů v souvislosti s užíváním webových stránek, s nimiž se před odesláním dotazu seznamte. Tyto informace jsou vždy v aktuální verzi k dispozici na www.cmzrb.cz.

Size: XS SM MD LG XL XXL