Dokumenty

Žádost a pokyny pro žadatele - S-záruka

Celkový objem souborů zasílaných v elektronické formě do datové schránky a e-mailem nesmí přesáhnout 20 MB, v případě webové podatelny nesmí přesáhnout 50 MB. Postup při zpracování žádosti viz pokyny pro žadatele v programu ZÁRUKA 2015 až 2023.

Formulář žádosti:

Žádost o S-záruku s finančním příspěvkem v programu ZÁRUKA 2015 až 2023

Přílohy:

Příloha MSP – Prohlášení žadatele o velikosti podniku

Příloha PS – Projekt

Příloha AS – Údaje úvěrující banky

Příloha DM – Prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Příloha GB – Prohlášení žadatele o podporu podle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014

Příloha ZN – Prohlášení o zaměstnávání znevýhodněných osob

Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (fyzická osoba)

Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (právnická osoba)

Příloha CH – Charakteristika žadatele

Příloha B – Údaje o ekonomických vazbách žadatele

Příloha Z – Údaje o úvěrech a ostatních závazcích

Příloha C – Ekonomická příloha – účetnictví

Příloha D – Ekonomická příloha – daňová evidence

Příloha – Souhlas manžela/manželky 

Způsob a místo předložení:

Žádosti a jejich přílohy přijímají všechny pobočky ČMZRB.

Způsob předkládání žádosti

Žádost o záruku se předkládá osobně v pobočce ČMZRB.

Způsob předkládání příloh žádosti

Přílohy v listinné podobě předkládá žadatel osobně na pobočce.

Přílohy požadované v elektronické podobě lze předat se žádostí na USB, CD ROM, DVD ROM, nebo zaslat do datové schránky či webové podatelny ČMZRB s uvedením příslušné pobočky v předmětu zprávy, případně na e-mailovou adresu pobočky ČMZRB.

Size: XS SM MD LG XL XXL