Dokumenty

Žádost s pokyny pro žadatele - M-záruka

Celkový objem souborů zasílaných v elektronické formě do datové schránky a e-mailem nesmí přesáhnout 20 MB, v případě webové podatelny nesmí přesáhnout 50 MB. Postup při zpracování žádosti viz pokyny pro žadatele v programu ZÁRUKA 2015 až 2023.

Formulář žádosti:

Žádost o M-záruku v programu ZÁRUKA 2015 až 2023

Přílohy:

Příloha PB – Projekt

Příloha AM – Údaje úvěrující banky

Příloha DM – Prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (fyzická osoba)

Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (právnická osoba)

Příloha – Souhlas manžela/manželky

Způsob a místo předložení:

Žádosti a jejich přílohy přijímají všechny pobočky ČMZRB.

Způsob předkládání žádosti

 

a) Osobně na pobočce ČMZRB, kde žadatel předloží žádost se všemi přílohami.

b) Elektronicky nebo poštou:

1. žadatel zašle žádost v rozsahu bodu 5a) do datové schránky nebo přes E-Podatelnu ČMZRB (v předmětu zprávy uvede pobočku ČMZRB, kterou si zvolil), případně na e-mailovou adresu pobočky ČMZRB, nebo poštou na adresu pobočky ČMZRB,

2. listinné přílohy žádosti dle bodu 5b) formuláře žádosti o M-záruku v programu ZÁRUKA předkládá žadatel při podpisu smlouvy o záruce (zároveň podepisuje dříve předloženou žádost).

Size: XS SM MD LG XL XXL