M-záruka v programu ZÁRUKA 2015 až 2023 se poskytuje:

  • bez zajištění,

  • bez poplatku,

  • na dobu až 6 let,

  •  do výše 70 % jistiny úvěru,

  •  do výše zaručovaného úvěru 4 mil. Kč,

  • rozhodnutí o záruce do 5 pracovních dnů od podání žádosti.

M-záruku lze poskytnout pouze k úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřenu smlouvu o podmínkách poskytování portfoliových záruk.  Jedná se o následující banky:

Česká exportní banka, a.s.

Česká spořitelna, a.s.

Československá obchodní banka, a. s.

Equa bank a.s.

Fio banka, a.s.

MONETA Money Bank, a. s.

Komerční banka, a.s.

Oberbank AG pobočka Česká republika

Raiffeisenbank a.s.

Sberbank CZ, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG pobočka Cheb

Waldviertler Sparkasse Bank AG