Inostart

Zvýhodněná záruka pro začínající podnikatele

Program Inostart usnadňuje začínajícím malým a středním podnikatelům získat finanční prostředky na realizaci jejich inovativních projektů kdekoliv na území ČR. Podnikatelům poskytujeme záruku k úvěru, který získají na daný účel od České spořitelny.

Jakou záruku nabízíme?

 • provozní i investiční
 • nízký a zčásti dotovaný poplatek za poskytnutí záruky
 • do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru
 • k úvěrům od České spořitelny
 • s dobou ručení až 5 let

Na co můžete zaručovaný úvěr využít?

 • pořízení zásob
 • pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • pořízení drobného nehmotného majetku
 • další provozní náklady/výdaje (např. mzdy, nájemné, energie apod.) pouze pro Projekty z oblasti informatiky ve smyslu programu INOSTART

Pro koho je určen?

 • úvěr je určen začínajícím podnikatelům, kteří nepodnikají déle než tři roky a působí v oblastech, jako je například zpracovatelský průmysl, energetika, stavebnictví, maloobchod a velkoobchod, informační a komunikační činnosti a další služby

Další důležité informace

Podrobná charakteristika produktu

M-záruka

 • poskytována pouze k úvěrům České spořitelny, a.s. (www.csas.cz),
 • výše zaručovaného úvěru: 0,5 mil. Kč až 15 mil. Kč včetně,
 • výše záruky: až 70 % jistiny zaručovaného úvěru,
 • doba ručení: maximálně 5 let od data první splátky jistiny úvěru s odkladem splátek úvěru maximálně o 3 roky,
 • příjemce podpory hradí z vlastních prostředků pouze část ceny záruky, a to 0,1 % p. a. z výše záruky.

Současně s poskytnutím záruky je příjemci podpory poskytnut finanční příspěvek k úhradě zbývající části ceny záruky, a to 1 % p. a. z výše záruky.

Příjemci podpory

Začínající podnikatel oprávněný k podnikání na území České republiky, registrovaný jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle §125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, který získal úvěr od České spořitelny, a.s. na realizaci inovativního projektu v České republice.

Další podmínky, které musí splňovat příjemce podpory, jsou uvedeny v Programu INOSTART (záruky za úvěry začínajícím podnikatelům).

Podmínky poskytnutí produktu

a) Žadatel získal úvěr na realizaci projektu od České spořitelny, a.s., splňující podmínky programu.

b) Žadatel nesmí vykonávat podnikatelskou činnost v odvětvích: zemědělství, rybolov, akvakultura, lesnictví.

c) Poskytnutá veřejná podpora nesmí přesáhnout omezení dané pravidlem de minimis (viz příloha B programu).

Další informace

Informace o podmínkách poskytnutí úvěru v Programu INOSTART (vymezení příjemce úvěru, způsobilé výdaje a další podmínky pro poskytnutí úvěru) je možné získat na webové stránce České spořitelny, a.s. www.csas.cz.

Text Programu INOSTART naleznete zde.

Informace a konzultace k podmínkám poskytnutí záruky – pobočky ČMZRB nebo na info@cmzrb.cz.

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Chcete vědět více o tomto programu? Máte zájem o produkt a chcete si domluvit schůzku? Zanechte nám na sebe kontakt, abychom se s vámi mohli spojit.

Pole označená * jsou povinná. Nicméně vyplnění i nepovinných polí nám usnadní komunikaci s Vámi a urychlí vyřízení Vašeho požadavku.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. bude jako správce zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém jste je uvedl v kontaktním formuláři, za účelem Vašeho zkontaktování a odpovědi na Váš dotaz – odesláním dotazu berete tuto skutečnost na vědomí.

Zpracování bude vždy probíhat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů údajů, jako jsou právo na přístup a právo vznést námitku proti zpracování, naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů v souvislosti s užíváním webových stránek, s nimiž se před odesláním dotazu seznamte. Tyto informace jsou vždy v aktuální verzi k dispozici na www.cmzrb.cz.

Size: XS SM MD LG XL XXL