Dokumenty

Žádost s pokyny pro žadatele - EXPANZE - záruky

Celkový objem souborů zasílaných v elektronické formě do datové schránky a e-mailem nesmí přesáhnout 20 MB, v případě webové podatelny 50 MB.

Postup při zpracování žádosti viz Pokyny pro žadatele o záruku EXPANZE.

Žádost

Žádost o M-záruku v programu EXPANZE

Přílohy k žádosti

Příloha PMX – Projekt (investiční)

Příloha PMX – Projekt (provozní)

Příloha MSP – Prohlášení žadatele o velikosti podniku

Příloha AMX – Údaje spolupracující banky

Příloha DMX – Prohlášení žadatele o podporu de minimis

Příloha D – Ekonomická příloha (daňová evidence)

Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (fyzické osoby)

Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (právnické osoby)

Příloha OE – Prohlášení žadatele pro materiálové a energetické využití odpadů

Souhlas druhého z manželů (fyzické osoby)

Jak žádost předložit

Žádosti přijímají všechna obchodní místa.

Dokumenty vyžadované elektronicky lze zaslat na e-mailovou adresu obchodního místa nebo předat do datové schránky či webové podatelny ČMZRB (v případě datové schránky a podatelny prosím uveďte příslušnou pobočku v předmětu zprávy).

Žádost a přílohy vyžadované v listinné formě předkládá žadatel osobně v některém z obchodních míst ČMZRB, předběžně může i tyto formuláře zaslat elektronicky výše uvedeným způsobem.

Size: XS SM MD LG XL XXL